IF360: FastCo Works

Thu hẹp khoảng cách bình đẳng y tế: Sự đổi mới và tài năng đang giúp chính phủ thúc đẩy thay đổi tích cực như thế nào

Để đạt được sự công bằng về sức khỏe ở Hoa Kỳ đòi hỏi nhiều hơn ý chí chính trị và mong muốn thay đổi phương trình. Các nhà lãnh đạo phải sử dụng công nghệ mới nhất để có chủ ý thiết kế và thiết kế cơ sở hạ tầng y tế công cộng nhằm thúc đẩy công bằng như một kết quả.